Physik

D’ABACUS-Experen: Nohëllef an der Physik

Am ABACUS-Nohëllefunterrecht gëtt d’Fach Physik dachs a Kombinatioun mat dem Fach Mathematik gewielt. De grousse Virdeel bei ABACUS ass et, dass en Nohëllefmataarbechter fir déi zwee Fächer disponibel ass, esou dass de Schüler virun enger Physik-Klassenaarbecht och an der Physik träinéiert ka ginn – an nëtt an der Mathematik. De Nohëllefmataarbechter an de Schüler kënnen selwer festleeën, wéi e Gebid besonnesch wichteg ass an am Nohëllefunterrecht gezillt verdéift soll ginn.

Schülermenungen iwwert Fach Physik:

„Op d’Experimenter an der Physik freeën ech mech ëmmer, well duerno kann ech d’Thema méi licht verstoen.“

„Super spannend ze verstoen, wéi d’Natur fonktionéiert. Dat ginn ech an der Physik gewuer.“

„Ech gleewen zwar, dass ech een vun wéinege sinn, déi d’Physik gutt fannen, awer mir fallen naturwëssenschaftlech Fächer ganz licht, well ech logesch Virgäng gutt novollzéien kann, besonnesch an der Physik.“

„Physik a Mahte wäerd ech als Leeschtungcouren wielen. Do muss ech keng Bicher liesen an onverständlech Gedichter auswänneg léieren.“

„Schon a jonke Joeren hunn ech vill gebastelt an reparéiert. D’Fach Physik huet mech verstoen gelos, wat ech do am Eenzelnen gemeet hunn.“

„D’Deschunuerdnung am Physiks-Sall, Trappeform, hunn ech als Ofwieselung zum normale Sëtzen ëmmer spannend fond.“

„Bei all Experiment hunn mär dorober gewuart, dass et net fonktionéiert. D’Ausrieden vun eisem Physik-Leerer woren einfach köstlech. Hien wor selwer ni schold.“

„Net ze vergiessen ass de moudesche Schutzbrëll, deen eisen Referendar an der Physik firun Schied un den Aaen schützen sollt.“

„Léiwste Fach? Physik, ganz einfach, well mir do den eenzegen séisen Leerer hunn!“

„Physik als Studiefach kënnt fir mech schon alleng wéinst der enorm héicher Ofbrochquot von iwwer 70 % net a Fro. Physik als Schoulfach fannen ech amfong ganz cool. Ma, als éischt mol e Joer „Work & Travel, a dann gesinn ech wieder.“