Besser Notten

Laut enger Miessung vun INFRATEST (Däitschland) verbessert sech den Nottenduerchschnëtt vun allen ABACUS-Schüler
von 4,2 (virum Ufang vum ABACUS-Nohëllefunterrecht) op 3,1 (nom Ofschloss vun der ABACUS-Nohëllef).

Am Ganzen freeën sech 91,4% vun allen ABACUS-Nohëllefschüler, well sie hunn hier jeeweileg schoulesch Huerd mat Erfolleg iwwersprongen.

D’ABACUS-Léisung: Déi Intensiv-Nohëllef vun ABACUS féiert schons no kuerzer Zäit zu enger Leeschtungsverbesserung bei 96,8% vun allen ABACUS-Schüler. 
Grond vun eiser méi wéi 20 Joer Erfarung wësse mär genee, wou den Hiewel ugesetzt muss ginn. Intensiv, schnell a kompetent Hëllef ass genee esou 
wichteg wéi déi permanent Betréiung durch d’ABACUS-Institut-Leedung. Mir wëssen awer och, dass d’Mataarbecht vum Schüler onerlässlech 
fir den Erfolleg ass. Gären beréid Iech ärt zoustänneg ABACUS-Institut. Drot einfach ouwen riets Äre Code-postale an, well dann kritt Dir Kontaktdaten 
vun Ärem zoustännegen ABACUS-Institut.