ABACUS-Leedlinnen

All ABACUS-Institut hunn sech fräiwëlleg engem Ethik-Kodex ënnerworf. Déi wichtegst Auszich sinn:

 •  Den eenzelne Schüler steet am Mëttelpunkt.
 •  Bei der Auswiel vum Nouhëllefschoulmeeschter ginn wichteg Kriteria beuecht, wéi z. B. d’ Qualifikatioun, Nohëllefexpériens a.s.w.
 •  ABACUS leed grouße Wäert op en däitlech (schrëftlech) Distanzéierung vun allen Nohëllefschoulmeeschteren vis-a-vis vun Sekten o.a. (z.B. Scientology).
 •  Niewend der fachlecher Qualificatioun bestëmmt den zwëschemënschlechen Aspekt d’Auswiel vum Nohëllefmataarbechter.
   En Mataarbechter, deen zum Schüler passt, ass entscheedent fir den Erfolleg vum Nohëllefunterrecht.

Den Unterrecht:

 • Die D’Eenzelnohëllef doheem ass no eisem Ermiesen am beschten dofir gemeet, fir déi schoulesch Problemer indiviuell ze behiewen. Domadden hëlleft ABACUS an éischter Linn dem respektive Schüler, awer natierlech och de Familien. Internen Ierger, Spannungen a Sträit kënnen mat Hëllef vun der ABACUS-Nohëllef erofgesat ginn.
 • An Ofsprooch mat den Elteren an dem Schüler kann den Nohëllefschoulmeeschter sech mat dem Fachprofesser a Verbindung setzen.
 • Den Schüler kann a senge Beméiungen duerch verschieden Begleetmosnahmen ënnerstëtzt ginn: Vokabelkaarten, Klassenaarbecht, Schoulbicher a.s.w.
 • Beim Nohëllefunterrecht an der Vakanz huet de Schüler d’Méiglechkeet, Stofflächer a aller Rou opzehuelen. E Vakanzen-Kontigent vun z.B. 4 Doubelstonnen (4 x 90 Min.) ass virunallem mat Bleck op déi éischt Klassenaarbecht/Schoulaufgab sënnvoll. Dobäi kënnt fir de Schüler, gestäerkt an dat néit Joer ze goen. Get dëse Kontingent net gewënscht, kënnt et net zu enger Berechnung vun dëse Stonnen. An dem Fall sinn Summervakanzen komplett vun Nohëllefgebüeren fräi.

Vertragshandling:

 • Grondsäzlech verfalen keng Unterrechtsstonnen.
 • Eng Proufzäit kann individuell ofgemeet ginn.
 • D’Behuelen bei Kënnegung ënnerscheed ABACUS positiv vun aneren Matbewerber, z.B. bei fréizäitegem Erfolleg, Schoulwiesel, Ännerung vun der perséinlecher Situatioun a.s.w.