Klassenzil erreechen

Bal zwee Drëttel vun eisen Schüler wëllen mat Hëllef vum ABACUS-Nohëllefunterrecht d’Huerd “Klassenzil” iwwersprangen.

Am Ganzen freeën sech 91,4% vun allen ABACUS-Nohëllefschüler, well sie hunn hier jeeweileg
schoulesch Huerd mat Erfolleg iwwersprongen.

D’ABACUS-Léisung: Fir den Erfolleg ass et absënns wichteg, dass den Nohëllefunterrecht séier ufängt, déi individuell
Lächer séier opgeschafft ginn an esou Vertrauen an sech selwer beim Schüler erëmkënnt. 
Individuell Léisungen sinn dobäi besonnesch wichteg: Esou kéinnt et noutwendeg sinn bis bei déi nächst Klassenaarbecht 
den Nohëllefunterrecht z.B. 3mol an der Woch duerchzeféieren, no der hoffentlech erfollegräicher Klassenaarbecht op 
1mol pro Woch ze reduzéieren. Fir d’Analys vun der Punktesituatioun an den fachleche Lächer beréid Iech an engem 
éischten Schratt den zoustänngegen ABACUS-Institutleeder esou séier wéi méiglech.