ABACUS BITT NOHËLLEF UN FIR:

...an a villen anere Fächer
Fir alleguer d’Schoulen an d’Sektiounen: Z.B. Grondschoul, Secondaire classique an technique, modulaire, polyvalent

WËLLKOMM BEI ABACUS – DEM INSTITUT FIR NOHËLLEF

Den ABACUS-Institut fir Nohëllef huet jorelaang Erfarung. Zanter dem Bestoen vun der ABACUS-Nohëllef steet den Déngschtleeschtungsgedanken an déi indivuell, erfollegräich Ënnerstëtzung vun de Schüler am Mëttelpunkt vun eisem Denken an Handelen.

Den innovative Kär bei ABACUS huet zwou Komponenten: Éischtens d‘Eenzelnohëllef an zweetens eng Betréiung doheem. All Schüler gëtt individuell am Eenzelunterrecht doheem gefërdert.

Den Virdeel lait op der Hand: Eng schnell Verbesserung vun den Notten an vun der Leeschtung an enger kënneger Atmosphär fir ze léieren.

Den Schüler spuert Zäit an hien fënnt an der Schoul nees huerteg den Uschloss. Durch déi intensiv an individuell Betréiung ergëtt sech fir de Schüler am Verglach eng relativ kuerz Waardezäit bis zum Erfolleg (duerchschnëttlech 1 Semester). Dofir erginn sech och méi déif Gesamtkäschten fir d’Elteren.

Fir alleguer d’Schoulen an d’Sektiounen z.B. Grondschoul an/oder Secondaire classique an technique, modulaire, polyvalent.

Sektioun A : Sproochen
Sektioun B : Mathematik-Informatik
Sektioun C : Naturwësseschaften-Mathematik
Sektioun D : Ekonomie-Mathematik
Sektioun E : Konscht
Sektioun F : Musek
Sektioun G : Geeschtes-an Sozialwëssenschaften